top of page

SEKRETESSPOLICY

SPICEHUNTER® agerar i enlighet med kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning och respekterar integriteten för alla sina kunder, kontakter och användare av sin webbplats. Personuppgifter som du lämnar till oss, såväl som data som erhållits från ditt besök på och användning av vår webbplats, kommer att behandlas konfidentiellt av oss, våra anställda och alla tredje parter som vi anlitar. Personuppgifter kommer att behandlas och skyddas av oss noggrant. Denna sekretesspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in och använder, och för vilket ändamål. Vi rekommenderar att du läser den noggrant.

 

bearbetning

Personuppgifter som samlas in eller kan samlas in av oss inkluderar ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, kön, civilstånd, nationalitet, betalningsuppgifter, kreditvärdighet, handelskammarnummer, momsnummer, och andra relaterade finansiella uppgifter.

 

Personuppgifter samlas in eller kan samlas in när du ingår en kundrelation med oss, kontaktar vår serviceavdelning, begär information från oss och påbörjar ansökningsförfarandet hos oss.

 

ändamål

SPICEHUNTER® använder de insamlade personuppgifterna för att:

  • (i) följa rättsliga skyldigheter;

  • (ii) skicka reklam, nyhetsbrev och information om nya och befintliga produkter till dig; 

  • (iii) behandla frågor och klagomål;

  • (iv) utarbeta och utföra avtal och upprätthålla kontakt med kunder;

  • (v) genomföra ansökningsförfarandet;

  • (vi) samla in fordringar (inklusive outsourcing av fordringar till en inkassobyrå); 

  • (vii) hantera tvister; 

  • (viii) utföra intern förvaltning och administration; and 

  • ix) utföra revisioner.

 

Utomstående

Vi kan komma att tillhandahålla dina personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt för de ändamål som beskrivs ovan. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tredje part som har tecknat ett databehandlingsavtal med oss. Detta avtal innehåller nödvändiga arrangemang för att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter.

Dessutom kommer vi att överföra dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller på grund av ett domstolsbeslut. Annars kommer vi aldrig att tillhandahålla eller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas till tredje part för kommersiella ändamål.

Vi samlar statistik på vår hemsida, men detta görs anonymt hela tiden.

 

Nyhetsbrev/reklammaterial

Vi producerar ett nyhetsbrev och/eller reklammaterial för att informera intresserade om våra produkter. Dina personuppgifter, inklusive din e-postadress, läggs automatiskt till vår e-postlista om du köper en produkt eller tjänst av oss. Annars läggs dina personuppgifter endast till vår e-postlista om du har anmält dig till nyhetsbrevet. Varje nyhetsbrev innehåller en länk för att avsluta prenumerationen på det.

 

säkerhet

Vi vidtar försiktiga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter.

 

lagringstid

SPICEHUNTER® lagrar inte dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppnå de syften för vilka de samlades in och behandlades. Dessutom måste SPICEHUNTER® följa lagstadgade lagringsperioder.

 

Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt till åtkomst, rättelse och radering av dina personuppgifter samt rätt att begränsa behandlingen under vissa villkor. Dessutom har du rätt att invända mot behandling av uppgifter och rätt att få dina uppgifter överförda.

 

Om du har gett tillåtelse att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. Att återkalla ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av det samtycke som lämnats före återkallelsen.

 

För frågor om vår integritetspolicy eller de ovan nämnda rättigheterna, tveka inte att kontakta oss. Om du har några frågor om dina uppgifter eller om du vill ändra dem kan du kontakta oss via kontaktsidan på vår hemsida.

 

Vänster

Vår webbplats innehåller ett antal länkar till andra organisationers webbplatser. Vi kan inte hållas ansvariga för hur dina uppgifter används av dessa organisationer. Vi rekommenderar därför att du läser integritetspolicyn för sådana organisationer.

 

Ändringar av denna integritetspolicy

SPICEHUNTER® förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy. Det rekommenderas att du kontrollerar denna webbplats regelbundet för den senaste versionen, så att du är medveten om eventuella ändringar.

 

2021

bottom of page